Baobab Nursery School

The Gambia

The Gambia ligt in West -Afrika aan de Atlantische Oceaan

   
In Gambia wordt het onderwijs in het Engels,de voertaal van het land gegeven. Het is daarom belangrijk dat een kind op het moment dat het naar de basisschool gaat enige kennis van de Engelse taal heeft. Thuis wordt er de stamtaal van de ouders gesproken.De kleuterschool is de ideale plaats waar een kind wordt voorbereid voor het basisonderwijs.Aangezien in het lesprogramma van de overheid niet wordt voorzien in kleuteronderwijs,is dit een zaak van particulier initiatief. De meeste kleuterscholen zijn daarom slecht behuisd en hebben geen speel- en lesmateriaal.

Het doel van onze Stichting is de kleuters op een speelse manier de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn voor een goede start op de basisschool aan te leren Daarom hebben wij een schoolgebouw met ruime lokalen, een veilig schoolplein met speelwerktuigen en goede sanitaire omstandigheden gerealiseerd. In klassen met maximaal 30 kinderen wordt met goed speel-en lesmatiaal volgens speelse methodes de kinderen de Engelse taal geleerd.

Vaak is een Nederlandse lerares gedurende een aantal dagen per week aanwezig om de Gambiaanse leerkrachten te ondersteunen.

Schoolgeld : voor kleuteronderwijs wordt in Gambia door de ouders schoolgeld betaald. Op deze school bedraagt het schoolgeld per kwartaal 550 Dalasi , per jaar 1650 Dalasi. Een schooluniform kost 275 Dalasi. Ter informatie : 1 Euro = 58 Dalasi. Dit bedrag is bij lange na niet voldoende voor een sluitende exploitatie.

Er zijn op onze school mogelijkheden voor vrijwilligers om, al dan niet in het kader van hun onderwijskundige opleiding, stage te lopen.


Fondsenwerving:

De financiering van dit project gebeurt uit de inkomsten van projecten voor ontwikkelingshulp op basisscholen, van lezingen voor verenigingen en de giften van particuliere sponsoren.In overleg zijn we bereid voor uw vereniging een presentatie te geven over het land Gambia en haar bevolking en over de activiteiten van onze stichting.Natuurlijk kunt u zich ook als donateur bij ons aanmelden, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen.We houden u dan op de hoogte van het reilen en zeilen van de school door een twee maal per jaar verstuurde nieuwsbrief met foto's.

Giften zijn welkom op:
B
ankrekening NL88ABNA040.21.85.129
ten name van:
Stichting Baobab Nursery School te Hoogeveen.

Giften zijn voor de belasting aftrekbaar ( Algemeen Nut Beogende Instelling )

 Contactpersonen: 
Alied en Freek-Jan ter Steege

Meerkoetlaan 38,
7905 ET Hoogeveen


baobab@ziggo.nl