Water ! !

In een warm land, zoals Gambia, is water een primaire voorwaarde voor gezondheid. Voor de Baobab-kleuterschool betekent schoon water dat de kinderen betrouwbaar water te drinken krijgen, dat de schooltuin in de droge tijd water krijgt en de toiletten goed schoon gehouden kunnen worden.

Ida Jallow, het schoolhoofd, tapt vóór schooltijd water in een grote emmer. De kinderen kunnen onder de lessen vragen of ze naar buiten mogen om water te drinken.In de emmer drijft een metalen drinknap, waar alle kinderen uit drinken.Vanuit ons oogpunt is dat niet hygiënisch,maar het organiseren van een eigen bekertje voor elk kind is niet haalbaar.

 

 

 

De kinderen uit Nursery 2 doen met meester Cham een tuinproject en geven de bloemen ( die nog verder moeten groeien) water.