Nursery 1

De meeste kinderen worden door hun ouders aangemeld op drie-jarige leeftijd. De leeftijd van het kind is niet altijd vast te stellen aan de hand van een geboortebewijs,omdat niet alle ouders dit bezitten.Sommige kinderen zijn echt nog te jong,omdat ze nog niet zindelijk zijn en een schooldag van 9.00 tot 13.00 uur nog niet kunnen volhouden.De kinderen die op school komen spreken vaak alleen hun eigen stammentaal. De lerares spreekt soms nét die taal niet, zodat er een Babylonische spraakverwarring kan ontstaan. Het eerste doel in deze klas is kinderen een basiskennis Engels te geven. De lerares spreekt dan ook vanaf de eerste dag Engels,met soms een vertaling in een lokale taal.

     

Nursery 2

De leerlingen in deze klas spreken al redelijk Engels. Ze kunnen de kleuren benoemen en zijn druk bezig met schrijven.

 

 

 

 

Nursery 3

De voorbereidende klas voor de overgang naar de Primary School. Het afscheid van onze school wordt feestelijk gevierd aan het eind van het schooljaar met de graduation.