De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. In dit kader geven we hieronder de daarvoor vereiste informatie:

 

Stichting Baobab Nursery School

Fiscaal nummer : 8157.09.936.

Contactgegevens: Stichting Baobab Nursery School,Meerkoetlaan 38,7905 ET Hoogeveen, e-mail : baobab@ziggo.nl; tel:0611387529

Bestuursleden: dhr F.J.ter Steege,voorzitter; dhr W.Annen,secr.;dhr F.Kampman,best.lid.

Beleidsplan: het niveau van het onderwijs op een nog hoger niveau brengen door de leerkrachten bij te scholen in het onderwijs aan kleine kinderen ( Cursus Early Childhood Development).Op termijn de school zowel wat betreft onderwijs als wat betreft financien en management onafhankelijk maken.

Beloningsbeleid bestuursleden / vrijwilligers: er worden geen (onkosten) vergoedingen verstrekt.

Doelstelling : het onderhouden van de Baobab Nursery School te Sukuta , the Gambia.

Actuele beleidsplan: door een geleidelijke verhoging van het schoolgeld willen we de financiele afhankelijkheid van de school verminderen.

 

Jaarverslag 2020 Stichting Baobab Nursery School te Hoogeveen

Het onderwijs

De Gambiaanse overheid heeft in maart als voorzorg alle scholen gesloten en pas op 28-10 weer geopend. Dat heeft een flinke impact gehad op de continuïteit van het onderwijs.

Het aantal kinderen bedroeg in het schooljaar 2019-2020 gemiddeld 100. Voor het schooljaar 2020-202120 zijn inmiddels 105 kinderen aangemeld. Dit jaar zitten in elke klas ongeveer evenveel kinderen
Het schoolgeld is verhoogd van 1800 dalasi per jaar naar 1900 dalasi per jaar.
Gelukkig zijn er geen mutaties bij het onderwijzend personeel, zodat we de hoge kwaliteit van het onderwijs kunnen behouden.

Onderhoud gebouw en terrein

Alle stoeltjes zijn gecontroleerd op stabiliteit. De instabiele stoeltjes zijn gerepareerd en de onherstelbaar beschadigde vervangen. Het meubilair gaat nu al bijna 20 jaar mee en het is dus geen wonder dat een deel vervangen moet worden.
Na de regentijd bleek dat er in Nursery 1 lekkage is geweest, waardoor het plafond beschadigd is. De oorzaak is boomtakken die op de dakplaten liggen. De bomen worden flink gesnoeid en deels gekapt. Daarna kan het dak gecontroleerd worden en het plafond hersteld

Individuele sponsoring

Via de "noodpot" van de stichting is hulp verleend op diverse gebieden: medische diagnostiek en behandeling voor diverse patiënten, zakken rijst om de ergste nood te lenigen, enz.

Financiën

De inkomsten uit donaties van "vaste sponsoren "zijn in het verslagjaar gedaald, omdat een belangrijke donateur, die had aangegeven 2 jaar te zullen doneren is gestopt. Uit het geïnde schoolgeld kunnen de salarissen voor 4 maanden betaald worden. Bij ongewijzigde inkomsten en uitgaven zijn er de eerste jaren voldoende financiële reserves.

Plannen voor 2021

We gaan door met het streven om de school op eigen benen te laten staan. Het schoolgeld zal daarom in kleine stapjes verder verhoogd worden.

Financien

De inkomsten uit donaties van "vaste sponsors" is stabiel. Uit het geïnde schoolgeld kan nu 25%van de salarissen betaald worden. Bij ongewijzigde inkomsten en uitgaven zijn er de eerste jaren voldoende financiële reserves.

Plannen voor 2021

Het schoolgeld wordt in kleine stapjes verhoogd zodat meer van de lopende kosten door de inkomsten uit het schoolgeld gedekt kunnen worden. De speelwerktuigen op het schoolplein zullen groot onderhoud krijgen. De stoeltjes die niet meer stabiel zijn worden gerepareerd en een deel door nieuwe stoeltjes vervangen.


.

 


Financiële verantwoording 2020

Inkomsten

Saldo 1-1-2020 5576,73 €

Eenmalige giften 2130,00

Vaste sponsoren 2425,00

Totale inkomsten school: 4555,00

Individuele sponsoring 2331,-

Totaal inkomsten: 6886,00

 

 

Uitgaven

Bankkosten 119,15

Salarissen 3222,50

Onderhoud gebouw574,28

Totaal uitgaven school : 3915,93

Individuele sponsoring 2300,-

Totaal uitgaven: 6215,93 €

Saldo 31-12-2019 : 6246,80

 

 

 


 .