De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. In dit kader geven we hieronder de daarvoor vereiste informatie:

 

Stichting Baobab Nursery School

Fiscaal nummer : 8157.09.936.

Contactgegevens: Stichting Baobab Nursery School,Meerkoetlaan 38,7905 ET Hoogeveen.

Bestuursleden: dhr F.J.ter Steege,voorzitter; dhr W.Annen,secr.;dhr F.Kampman,best.lid.

Beleidsplan: het niveau van het onderwijs op een nog hoger niveau brengen door de leerkrachten bij te scholen in het onderwijs aan kleine kinderen ( Cursus Early Childhood Development).Op termijn de school zowel wat betreft onderwijs als wat betreft financien en management onafhankelijk maken.

Beloningsbeleid bestuursleden / vrijwilligers: er worden geen (onkosten) vergoedingen verstrekt.

Doelstelling : het onderhouden van de Baobab Nursery School te Sukuta , the Gambia.

 

Jaarverslag 2017 Stichting Baobab Nursery School te Hoogeveen

Het onderwijs

Het aantal kinderen bedroeg in het schooljaar 2016-2017 gemiddeld 80.Per september 2017 bezoeken 85 kinderen de school, verdeeld over 3 klassen, Nursery 1,2 en 3.
De school heeft de laatste jaren in een wijde omgeving een goede naam opgebouwd. Ondanks de verhoging van het schoolgeld tot 1500 Dalasi per schooljaar ( bij koers van eind 2017 30,- € ) blijven er kinderen uit een grote omgeving komen.Nadat Elsie en Binta hun opleiding ECD hebben afgerond, is Abdoulai aan zijn cursus ECD begonnen. Hij is nu in zijn tweede jaar. De totale cursus is verdeeld over de schoolvakanties van 3 jaren.

Na schooltijd krijgen kinderen met een achterstand extra lessen.

Onderhoud gebouw en terrein

Het in 2014 vernieuwde dak zorgt ervoor,dat er in de regentijd geen lekkage meer is, waardoor de plafonds en het meubilair in goede staat blijven. Afgelopen jaar is de buitenkant van de school geschilderd, is de inmiddels verhoogde muur geschilderd en van leuke decoraties voorzien en is er een nieuwe toegangspoort geplaatst.

 

Individuele sponsoring

Nyima en Oumi Sillah worden door een groep sponsors in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen. Beide meisjes maken snelle vorderingen..
Via de stichting worden een achttal kleuters in Madiana door individuele sponsors in staat gesteld kleuteronderwijs te volgen.

Financien

De inkomsten uit donaties van "vaste sponsors" loopt langzaam wat terug. Uit het geïnde schoolgeld kan daarentegen nu een deel van de salarissen betaald worden. Bij ongewijzigde inkomsten en uitgaven zijn er de eerste jaren voldoende financiële reserves.

Plannen voor 2018

Het schoolgeld wordt in kleine stapjes verhoogd zodat meer van de lopende kosten door de inkomsten uit het schoolgeld gedekt kunnen worden. Nu er een aansluiting is op het elektriciteitsnet wordt er verlichting aangelegd op 220 V onder de veranda en bij de muur.


.

 


Financiële verantwoording 2017

Inkomsten

Creditrente78,44

Eenmalige giften806,--

Vaste sponsoren1905,-

Totale inkomsten school: 3114,44

Noodpot 4905

 

Uitgaven

Bankkosten 166,63-

Salarissen 4165-

Onderhoud gebouw 544,-

Totaal uitgaven school : 5166,63

Noodpot 5761,-

 

 


 .