De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. In dit kader geven we hieronder de daarvoor vereiste informatie:

 

Stichting Baobab Nursery School

Fiscaal nummer : 8157.09.936.

Contactgegevens: Stichting Baobab Nursery School,Meerkoetlaan 38,7905 ET Hoogeveen.

Bestuursleden: dhr F.J.ter Steege,voorzitter; dhr W.Annen,secr.;dhr F.Kampman,best.lid.

Beleidsplan: het niveau van het onderwijs op een nog hoger niveau brengen door de leerkrachten bij te scholen in het onderwijs aan kleine kinderen ( Cursus Early Childhood Development).Op termijn de school zowel wat betreft onderwijs als wat betreft financien en management onafhankelijk maken.

Beloningsbeleid bestuursleden / vrijwilligers: er worden geen (onkosten) vergoedingen verstrekt.

Doelstelling : het onderhouden van de Baobab Nursery School te Sukuta , the Gambia.

 

Jaarverslag 2014 Stichting Baobab Nursery School te Hoogeveen

Het onderwijs

Het aantal kinderen bedroeg in het schooljaar 2013-2014 gemiddeld 85.Vanaf september 2014 bezoeken 75 kinderen de school, verdeeld over 3 klassen, Nursery 1,2 en 3.
De school heeft de laatste jaren in een wijde omgeving een goede naam opgebouwd. Ondanks de verhoging van het schoolgeld tot 750 Dalasi per schooljaar ( bij koers van eind 2014 17,- € ) blijven er kinderen uit een grote omgeving komen.
Elsie Tubacarr, lerares Nursery 3, heeft in het voorjaar de cursus Early Childhood Development met succes afgerond. Binta Jaineh uit Nursery 1 is met haar laatste cursusjaar begonnen.
Na schooltijd krijgen kinderen met een achterstand extra lessen.

Onderhoud gebouw en terrein

Begin 2014 zijn alle dakplaten van de school vervangen Hierdoor is er dit regenseizoen geen lekkage meer geweest.
In de zomer is de aansluiting op het openbare waterleidingnet eindelijk gerealiseerd. We hebben nu altijd schoon drinkwater voor de kleuters. Voor de schoonmaak van de vloeren wordt water uit de put gebruikt.

Individuele sponsoring

Nyima en Oumi Sillah worden door een groep sponsors in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen. Beide meisjes maken snelle vorderingen..
Via de stichting worden een achttal kleuters in Madiana door individuele sponsors in staat gesteld kleuteronderwijs te volgen.

Financien

De inkomsten uit donaties van "vaste sponsors" loopt langzaam wat terug. Uit het geïnde schoolgeld kan daarentegen nu een deel van de salarissen betaald worden. Bij ongewijzigde inkomsten en uitgaven zijn er de eerste jaren voldoende financiële reserves.

Plannen voor 2015

Bij de elektriciteitsmaatschappij is een aanvraag ingediend voor aansluiting aan het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de kosten zullen we besluiten of we deze aansluiting zullen laten plaatsvinden.
.

 


Financiële verantwoording 2014

Inkomsten

Creditrente 540,-

Eenmalige giften 550,-

Vaste sponsoren 2285,-

Noodpot 2225

Totaal inkomsten 5600,-

Uitgaven

Bankkosten 237,-

Containervervoer 160,-,-

Salarissen 4781,-

Onderhoud gebouw 5292,-

Noodpot 2901,-

Totaal 13371,-

 

 


 .